Ansiennitet kalkulator staten

Lønnssystemet i staten – lønn og lønnsutvikling

Lønnssystemet i staten – lønn og lønnsutvikling | Statens arbeidsgiverportal

På denne siden viser vi deg hvordan lønnssystemet lokalt i din virksomhet henger sammen med det sentrale lønnssystemet i staten. Vi gir deg også praktiske …

På denne siden viser vi deg hvordan lønnssystemet lokalt i din virksomhet henger sammen med det sentrale lønnssystemet i staten. Vi gir deg også praktiske verktøy når du skal fastsette lønn eller fremme lønnsforslag, ut fra din rolle som leder eller HR.

Nytt system for ansiennitetsopprykk – Norsk Tjenestemannslag

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

30. mai 2022 — Det nye ansiennitetssystemet har fellestrekk med lønnsstigen i tariffavtalen mellom Akademikerne og staten, men LO Stat har fått til vesentlige …

Partene i staten har blitt enige om et nytt system for ansiennitetsopprykk. Dette gjelder for alle stillingskoder som er tilknyttet lønnsrammer. Hovedlønnstabellen er fortsatt et bærende element i lønnssystemet i staten, og godskrivingsreglene er videreført, men omformulert for å fungere i det nye systemet.

Lønn for ansatte i staten – Regjeringen.no

1. jun. 2022 — Lønnstabell i hovedtariffavtalene med LO Stat og YS Stat. For medlemmer i Akademikerne og Unio angis lønn i kroner. For medlemmer i LO Stat …

Lønnstabell i hovedtariffavtalene med LO Stat og YS Stat

Lønnskalkulator 2023 – hva bør jeg tjene? – Tekna

Lønnskalkulator

Lønnskalkulator 2023 – hva bør jeg tjene? Mange lurer på om de har riktig lønn i forhold til kompetanse, ansiennitet og arbeidsoppgaver. Teknas lønnsstatistikk …

Et verktøy hvis du skal vurdere om du ligger på riktig lønnsnivå i din nåværende stilling, eller hvis du skal skifte jobb og vil se hva du kan forvente i lønn i 2022.

Ansiennitet | Høyere lønn | Rettigheter ved nedbemanning

Ansiennitet | Høyere lønn | Rettigheter ved nedbemanning | Fagforbundet

Ansiennitet angir hvor lenge en person har vært ansatt i en virksomhet eller en sektor. Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting og regnes fra fylte 18 år …

Lang ansiennitet kan både gi deg høyere lønn og gjøre deg tryggere ved nedbemanning og permittering. Les om ansiennitet hos Fagforbundet

Ansiennitet: En komplett guide (lønn, beregning, definisjon)

Les våre beste råd om ansiennitet og unngå de vanligste feilene. … På det statlige tariffområdet defineres lønnsansiennitet gjerne som tjenesteansiennitet …

Vil du vite mer om ansiennitet? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om hva ansiennitet er, ansiennitet og lønn, om ansiennitetsberegning er obligatorisk, ansiennitet sin betydning i nedbemanning, oppsigelse, og mye mer. Les våre beste råd om ansiennitet og unngå de vanligste feilene.

Lønnskalkulator for lærere og barnehagelærere

Gå direkte til kalkulator for: KS. Oslo: Ansatte i barnehage og skole. Oslo: Barnehagestyrere og skoleledere. PBL.

Sjekk hva du kan forvente i lønn!

Lønn, arbeidsliv og NITOs lønnskalkulator | NITO

Lønn og arbeidsliv. Hva tjener en ingeniør? Sjekk NITOs lønnskalkulator: Sektor. Stat, Kommune, Privat …

Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator! NITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Du kan sammenligne gjennomsnittslønn med ingeniører med annen ansiennitet og alder, avtaleområde og region.

Beregning av lønnsansiennitet – Helse Bergen

Lønnsansiennitet fastsettes ved tiltredelse. For at arbeidsgiver skal kunne beregne korrekt ansiennitet, er det en forutsetning at du som nyansatt legger …

Beregning av lønnsansiennitet er aktuelt for yrkesgrupper som følger minstelønnssatser i Helse Bergen. Gjelder ikke for leger, tannleger og psykolo…

Lønnsansiennitet – Skatteetaten

I det statlige tariffområdet omtales lønnsansiennitet som tjenesteansiennitet + tilleggsansiennitet. Eksempel Julie startet i jobb i Kommune A den 1. mai og …

Keywords: ansiennitet kalkulator staten