Fhi logg inn

Dine vaksiner – FHI

Logg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no for å se vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut et vaksinasjonskort …

Logg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no for å se vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

Mine vaksiner – tjeneste med oversikt over registrerte … – FHI

Mine vaksiner – tjeneste med oversikt over registrerte vaksiner – FHI

Logg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no. Du blir spurt om elektronisk ID. Du kan kontakte Veiledning helsenorge.no for hjelp. SYSVAK gir …

Vaksinetjenesten på helsenorge.no gir deg oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år.

FHI: Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet – FHI

Folkehelseinstituttet har nasjonale oppgaver innen blant annet smittevern, psykisk og fysisk helse, miljømedisin, epidemiologi og rusmidler.

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK – FHI

Hva finnes av vaksinasjonsopplysninger på helsenorge.no? Vaksinasjonskortet på helsenorge.no gir deg opplysninger om hvilke sykdommer en er vaksinert mot.

Her finner du informasjon om Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK som gir oversikt over hvilke vaksiner vi har, og den totale vaksinasjonsdekningen Norge.

Få oversikt over dine vaksiner – Helsenorge

Dersom du har en slik ID og er eldre enn 16 år, kan du selv sjekke dine vaksiner ved å logge deg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no. Dersom du er mellom …

Vaksinetjenesten på helsenorge.no gir deg oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut vaksinasjonskort til bruk i utlandet.

Sjekk hvilke vaksiner du har tatt – Helsenorge

Logg inn for å se dine vaksiner … vaksiner som er registrert på deg i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK, som Folkehelseinstituttet er ansvarlig for.

Få oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut vaksinasjonskortet ditt.

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK – Helsedata.no

Folkehelseinstituttet (FHI) Sentralt helseregister 1976 → … Du kan lese mer om hva som er registrert i SYSVAK på FHIs nettsider.

Søk om data fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Her finner du digitalt søknadsskjema, veiledning og informasjon om krav, godkjenninger og variabler.

SYSVAK-nett: Registrering og søk av vaksiner – eHåndbok

SYSVAK-nett: Registrering og søk av vaksiner

Alle søk og registreringer logges på brukers navn. … For å logge inn, gå til denne adressen: https://sysvaknett.fhi.no. SYSVAK-nett pålogging.png.

eHåndboken for Oslo universitetssykehus

Norsk helsenett

Norsk helsenett SF (NHN) er et norsk statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. NHNs oppdrag er å levere og videreutvikle nasjonal …

Norsk helsenett SF (NHN) er et norsk statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. NHNs oppdrag er å levere og videreutvikle nasjonal IKT-infrastruktur for samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren.

SYSVAK – ehelse – Direktoratet for e-helse

SYSVAK – ehelse

Kun personer fra Folkeregister FHI blir returnert. KodeverkRequest, Forespørsel etter kodeverk som eksisterer i SYSVAK. KodeverkResponse, Svarmelding på en …

Direktoratet for e-helse er et fag- og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Visjonen er å skape et enklere Helse-Norge.

Keywords: fhi logg inn