Nav oppfølgingsplan

Oppfølgingsplan – nav.no

10. feb. 2023 — Ifølge arbeidsmiljøloven skal oppfølgingsplanen inneholde en vurdering av den ansattes arbeidsoppgaver og mulighet til å utføre dem. Formålet er …

Et verktøy i dialogen mellom deg som arbeidsgiver og den ansatte under et sykefravær.

Oppfølgingsplan – nav.no

2. des. 2022 — Når du har logget inn på Ditt sykefravær, finner du oppfølgingsplanen og kan begynne å fylle ut hvilke arbeidsoppgaver du har. Lederen din …

Når du er sykmeldt, skal du vurdere om det er noen oppgaver du fortsatt kan gjøre, og hva du trenger for å klare det.

Oppfølgingsplan for sykmeldte – Søknader – NAV

Søknader og skjemaer – www.nav.no

Oppfølgingsplanen skal sendes uoppfordret til fastlegen når den er utarbeidet første gang, det vil si ved 4 uker. NAV skal ha oppfølgingsplanen tilsendt når NAV …

Digital oppfølgingsplan – nav.no

21. des. 2021 — Den digitale oppfølgingsplanen skal styrke dialogen underveis i sykefraværet.

Den digitale oppfølgingsplanen skal styrke dialogen underveis i sykefraværet.

Slik følger du opp sykmeldte – nav.no

10. feb. 2023 — Oppfølgingsplanen er et verktøy i dialogen mellom arbeidsgiveren og den ansatte under et sykefravær. Oppfølgingsplan …

Arbeidsgiveren har hovedansvaret for å legge arbeidet til rette og å følge opp arbeidstakere som er sykmeldt. Også arbeidstakeren, den som s

Oppfølgingsplanen: nyttig informasjon før du sykmelder – nav.no

10. feb. 2023 — Her skriver både lederen og arbeidstakeren inn forslag og blir til slutt enige om en plan. Planen kan deles digitalt med både fastlegen og NAV …

Når du vurderer videre sykmelding eller justering av sykmeldingsgraden, kan oppfølgingsplanen være et godt verktøy.

Arbeidsgivers oppfølgingsplan for sykmeldte – Altinn

Altinn – Arbeidsgivers oppfølgingsplan for sykmeldte

NAVs digitale oppfølgingsplan er tilgjengelig for de som har tatt i bruk den digitale sykmeldingen. Planen utarbeides av arbeidstakeren og lederen på nav.no …

Digital oppfølgingsplan for sykmeldte – Altinn

Altinn – Digital oppfølgingsplan for sykmeldte

Digital oppfølgingsplan for sykmeldte. Fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) · Til innboksen. Om denne tjenesten.

Oppfølgingsplan innen 4 uker – Helsedirektoratet

Oppfølgingsplanen kan også gi sykmelder anledning til å ta initiativ (med pasientens samtykke) overfor arbeidsgiver, bedriftshelsetjeneste, NAV eller andre …

Helsedirektoratet.no retter seg mot deg som arbeider innen helse- og omsorgstjenesten.

Keywords: nav oppfølgingsplan, oppfølgingsplan nav papir