Nav tolketjenesten

Tolketjenesten – nav.no

31. jan. 2023 — Tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for å formidle og utføre tolkeoppdrag for døve, døvblinde og hørselshemmede. Tolketjeneste …

Tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for å formidle og utføre tolkeoppdrag for døve, døvblinde og hørselshemmede. Tolketjen

Bestille tolk – nav.no

6. feb. 2022 — Betalingsansvar · Folketrygden dekker tolking ved lege/ …

Du må søke og ha fått innvilget tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede før du kan bestille tolk til konkrete oppdrag.

Tolketjenesten – nav.no

15. jan. 2023 — Ved akutte behov for tolk kan du få kontakt med tolketjenesten utenfor åpningstid. Ring eller send sms til 99 48 18 10 Mer informasjon om …

På denne siden finner du informasjon fra Tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo. NAV Hjelpemiddelsentral Oslo tilbyr tolk til døve,

For frilanstolker – nav.no

for 5 døgn siden — En frilanstolk er en tolk som ikke er ansatt i NAV, men som …

For frilanstolker

Tolketjenesten i Oslo – nav.no

14. jun. 2022 — Tolketjenesten i Oslo. Her finner du kontaktinformasjon til tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede i Oslo.

Her finner du kontaktinformasjon til tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede i Oslo.

Tolketjenesten i Vestland – nav.no

6. feb. 2023 — Her finner du kontaktinformasjon til tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede i Vestland fylke.

Her finner du kontaktinformasjon til tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede i Vestland fylke.

Tolketjenesten i Vestfold og Telemark – nav.no

14. jun. 2022 — Her finner du kontaktinformasjon til tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede i Vestfold og Telemark.

Her finner du kontaktinformasjon til tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede i Vestfold og Telemark. 

Tolketjenesten i Trøndelag – nav.no

14. jun. 2022 — Tolketjenesten i Trøndelag. NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag har to lokasjoner; Levanger og Trondheim. Tolker er ansatt ved begge …

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag har to lokasjoner; Levanger og Trondheim. Tolker er ansatt ved begge lokasjoner.

Om tolketjeneste i NAV – Kunnskapsbanken

NAV Hjelpemiddelsentral har, blant andre tjenester, tolketjenesten for døve, … NAVs tolketjeneste kan gi råd og veiledning om hva som kan være god …

Keywords: nav tolketjenesten